Hållbarhet är något av en käpphäst för oss och själva grunden för vår verksamhet. Att ta till vara på det gamla och göra så att det blir som nytt är vad vi sysslar med och på så vis minskar ju det alltför vanliga slöseriet med resurser. Ensamma kanske vi inte kan göra sådär jättestor skillnad, men nu är vi ju lyckligtvis inte ensamma. Det finns andra som på olika sätt tar till vara på gamla saker och gör dem till nya. Många bäckar små, helt enkelt, och vi är stolta över att göra vad vi kan för att minska resursslöseriet i världen. Det är ju en fråga om mänsklighetens överlevnad.

Göra rätt från början

Mycket av problemet med miljöförstöring och resursslöseri i världen kommer sig av att saker och ting gjorts på fel sätt från början. Vi talar nu inte främst om möbler här, även om det förekommer. En del av de saker vi får in är helt enkelt inte speciellt bra konstruerade till att börja med. Mycket av vårt arbete går på så vis ut på att reparera saker som man skulle kunna säga var trasiga till att börja med. Men det är som sagt inte i första hand möbler som är problemet här, utan någonting som är betydligt dyrare och är tänkt att överleva i generationer – hus och andra byggnader.

Dålig byggteknik

Äldre hus, från 1980-talet och tidigare, är inte kända för att ha byggts på ett speciellt bra sätt, inte minst vad gäller isolering. Medvetenheten om byggarbetens miljöpåverkan i allmänhet var inte speciellt hög, och väldigt sällan gjordes några riskanalyser. Det är någonting som är standard idag och vi skulle här vilja lyfta fram företag som Metron. Metrons riskanalys är viktigt för att ett bygge ska kunna framtidssäkras på ett bra sätt. En miljöriskanalys från dem garanterar inte bara att ett bygge har minimalt med negativ inverkan på den omgivande miljön – den gör också att bygget i sig blir bättre och säkrare. Med andra ord, det är grunden för att kunna bygga på rätt sätt från början, så att risken för framtida behov av grundliga renoveringar minskar.

Skrivet: 31 oktober, 2015
Kategori: Blogg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *