Vi är den lilla butiken med det stora hjärtat! Vi tror på att ta hand om saker och ting och faktiskt utnyttja all den potential som finns i det gamla. Vår unika affärsinriktning handlar om den stora frågan om saker och tings värde, alltså att ta tillvara på sådant som andra människor anser vara förbrukade och värda att slänga. Det är helt enkelt ett arbete som finns till för att på ett bättre sätt jobba för ett mer hållbart samhälle där saker som faktiskt kan användas också gör det.

Vårt fokus ligger på möbler, speciellt soffor och bäddsoffor, och vi tar in gamla möbler för att göra om dem, fräscha upp dem och sedan sälja dem vidare till andra kunder som känner att de mycket väl kan tänka sig en helt unik soffa. Det är nämligen lite av vår parollgren, att sofforna som vi tar in oftast är i stort behov av att rustas upp om det överhuvudtaget ska vara möjligt att någonsin använda dem igen. Vi ser till att det faktiskt går, och tack vare de många år av erfarenhet som vi har inom denna bransch kan vi göra helt fantastiska saker ur det väldigt lilla, dessutom gör vi så att vi sätter vår egen prägel på produkterna då de förändras på mer eller mindre betydande sätt, sätt som ändå gör det tydligt att det kommer från just oss och helt unik i sitt slag.

Det här är vårt sätt att bry oss om vår värld och den framtida värld som vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn. Det är ett helt medvetet grepp som vi tar eftersom klimatfrågan aldrig egentligen tagits på allvar om man ser till hela världens diskussioner, utan vi, de små företagare som bryr oss, får ta första steget mot den nya världen och det nya tänkandet, även om det innebär att vi kommer stöta på många hinder. Det behöver inte betyda att vi sliter vårt hår varje dag, snarare älskar vi vårt arbete och njuter av vetskapen om att vi faktiskt gör något som gör världen lite, lite bättre. Dessutom håller vi i lite skala på att designa egna möbler utifrån grunden, vilken kommer bli ett intressant inslag i vårt utbud.